Kind inschrijven


Via dit formulier kunnen leerlingen van de lagere school aangemeld worden voor een begeleiding bij ladder'op.

Aanmeldingen kunnen enkel gebeuren door de leerkracht van de leerling die men wenst in te schrijven. Op deze manier krijgen we een objectief beeld van de moeilijkheden van de leerling op school.

Het formulier dient zo volledig mogelijk worden ingevuld. Zo krijgt Ladder'op een duidelijk beeld van de werkpunten van de leerling alsook de werkmethode van zijn/haar school. Het is voor de leerling van cruciaal belang dat de Ladder'op begeleider de leerstof op exact dezelfde manier uitlegt zoals het in de klas wordt gegeven.

Het invullen van dit formulier maakt de inschrijving nog niet volledig. Na het invullen ervan zal Ladder'op zo snel mogelijk contact opnemen om een mogelijke begeleiding te bespreken. Algemene informatieInformatie schoolWerkpunten

Wat zijn de specifieke werkpunten waaraan de leerling moet werken?
Adviezen bij de begeleiding

Adviezen en materialen* die noodzakelijk zijn voor een optimale begeleiding bij
de specifieke werkpunten

* Werkblaadjes, oefenblaadjes en overige materialen die kunnen helpen bij de begeleiding van de leerling mogen worden meegedeeld aan Ladder'op vzw.


Overige opmerkingen