Onze partners


Ladder’op heeft verschillende waardevolle partners waar het de afgelopen 2 jaar een belangrijke samenwerking mee hebben opgebouwd.  

Muntpunt:  Ladder’op kan steeds rekenen op de hulp van Muntpunt. Sinds januari 2016 organiseert Ladder’op elke zaterdag een steunklasje voor leerlingen uit de 1ste en 3de graad van het lager onderwijs. Muntpunt stelt Ladder’op elke zaterdagvoormiddag twee lokaaltjes beschikbaar en laat ons gratis gebruik maken van hun faciliteiten. Zij organiseren ook de inschrijvingen van de steunklasjes. Daarnaast kunnen we vaak beroep doen op hun grotere ruimtes voor lezingen en andere activiteiten. Tot slot lanceren zij vaak een vrijwilligersoproep voor Ladder’op.  

 

Bibliotheek Anderlecht:  Net als in Muntpunt organiseert Ladder’op een steunklasje in de bibliotheek van Anderlecht. Dit steunklasje vindt plaats op dinsdagnamiddag. Ladder’op vindt het belangrijk dat deze steunklasjes niet enkel doorgaan op school maar ook in culturele centra of bibliotheken zoals Muntpunt en Anderlecht. Zo komen de kinderen in aanraking met plaatsen die niets te maken hebben met hun schoolse omgeving. Sinds september 2016 vindt er in de bibliotheek van Anderlecht een steunklasje plaats. 

 

Hogeschool Odisee: Sinds september 2016 biedt Ladder’op ondere andere stageplaatsen aan voor studenten uit de lerarenopleiding en kunnen studenten Sociaal Werk zich aanbieden als vrijwilliger in het kader van hun studies. Studenten uit het tweede jaar lerarenopleiding lager onderwijs hebben de mogelijkheid om van november tot februari stage te lopen bij Ladder’op. Op vaste tijdstippen krijgen zij de mogelijkheid om onderwijsondersteuning te geven bij kinderen thuis. Studenten Sociaal Werk kunnen ook onderwijsondersteuning geven bij Ladder’op. In tegenstelling tot de studenten uit de lerarenopleiding doen ze dit niet als stage maar doen ze dit onder de vorm van vrijwilligerswerk. Zij kunnen hun begeleidingsmomenten zelf inplannen en kunnen de ondersteuning aan huis voor een langere periode geven (30u of meer indien gewenst). 

 

Erasmus Hogeschool Brussel Ook studenten uit de Erasmus Hogeschool Brussel kunnen Ladder’op kiezen als stageplaats. Zij kunnen dit doen tijdens het tweede semester. Dit betekend dat de kinderen die eerst begeleid werden door Odisee studenten uit de lerarenopleiding daarna verder begeleid kunnen worden door studenten uit Erasmus Hogeschool. Op deze manier kunnen de kinderen bijna een heel schooljaar van de ondersteuning van Ladder’op genieten.  

 

ZITDAZO vzw Ladder’op is een vrij jonge organisatie die elke dag nog bijleert. De organisatie is geen expert op elk gebied. Daarom roept ze graag de hulp in van andere vzw’s en organisaties die wel beschikken over een bepaalde kennis of expertise. Zo doet Ladder’op beroep op ZITDAZO vzw voor de inhoudelijke organisatie van de verplichte startlezing voor alle Ladder’op begeleiders.