Waarom Ladder'op?


Doorheen hun studies zijn de oprichters van Ladder'op zelf in aanraking gekomen met moeilijkheden die een Brusselse leerling kan ondervinden. Moeilijkheden op vlak van taal of het ontbreken van een studiebevorderend plekje thuis klinken hen niet vreemd in de oren. Ze hebben doorheen de secundaire studies ook kunnen zien hoe sommige leerkrachten moeite hadden in de omgang met een multiculturele en vaak diverse groep.

Al deze elementen hebben hen het bewijs geleverd dat het duidelijk beter kan in de Brusselse scholen. De Brusselse jeugd heeft zoveel in haar mars. Ze hebben enkel dat extra duwtje en steun nodig om er te geraken. Brusselse leerlingen moeten veel uitdagingen overwinnen, zowel op sociaal, economisch als intellectueel vlak. Daarom willen we hen, samen met hun ouders, op de goede weg helpen. 

Onze begeleiders nemen de taak op zich om de leerlingen te begeleiden. We geloven dat door het bundelen van onze krachten, samen met scholen, ouders en leerlingen, het Brussels onderwijs alleen maar sterker kan worden. 

Ladder'op werkt samen met vrijwilligers maar ook met toekomstige leerkrachten. Zij bezitten veel motivatie en potentieel. We willen dat ze tijdens hun studies reeds in aanraking komen met hun toekomstige leerlingen en de mogelijke problemen van deze groep identificeren. Alleen op die manier kunnen leerkrachten beter inspelen op noden van de Brusselse jeugd en uitgroeien tot een ervaren lesgever.