Waarom Ladder'op?


Tijdens onze studies zijn we zelf in aanraking gekomen met problemen die een Brusselse leerling kan ondervinden. Moeilijkheden op vlak van taal of het ontbreken van een studie-bevorderend plekje thuis klinken ons niet vreemd in de oren. We hebben doorheen onze secundaire studies ook kunnen zien hoe leerkrachten soms moeite hebben in de omgang met een multiculturele en vaak diverse groep.

Al deze elementen hebben ons het bewijs geleverd dat het duidelijk beter kan in de Brusselse scholen! De Brusselse jeugd heeft zoveel in haar mars. Ze hebben enkel dat extra duwtje en steun nodig om er te geraken. Brusselse leerlingen moeten veel uitdagingen overwinnen, zowel op sociaal, economisch als intellectueel vlak. Daarom willen we hen, samen met hun ouders, op de goede weg helpen! Ladder’op focust op de verschillende oorzaken van mogelijke problemen op school en gaat vervolgens op zoek naar een oplossing.

Onze begeleiders nemen de taak op zich om de leerlingen te begeleiden op school. We geloven dat door het bundelen van onze krachten, samen met ouders en leerlingen, het Brussels onderwijs alleen maar sterker kan worden. 

Ladder'op werkt samen met vrijwilligers maar ook met toekomstige leerkrachten. Zij bezitten veel motivatie en potentieel! Deze kan verloren gaan door de angst voor het onbekende die vaak ervaren wordt tijdens hun stage in Brusselse scholen. We willen dat ze tijdens hun studies reeds actief in aanraking komen met hun toekomstige leerlingen en de mogelijke problemen van deze groep identificeren. Alleen op die manier kunnen leerkrachten beter inspelen op noden van de Brusselse jeugd en uitgroeien tot een ervaren lesgever.