FAQ's


Hoe kan ik mijn kind inschrijven?
Ladder’op vzw ondersteunt kinderen die moeilijkheden ondervinden op school. Indien ouders hun kind(eren) wensen in te schrijven moeten zij de ‘doorverwijsfiche’ door de leerkracht van hun kind laten invullen. Als er voldaan wordt aan de voorwaarden zal Ladder’op contact opnemen met het gezin om de inschrijving verder af te handelen.
Mag ik mijn kind zelf inschrijven?
Om de juiste doelgroep te bereiken, vragen we aan de lesgevende leerkracht ons online "doorverwijsfiche" in te vullen. Een ouder kan het kind dus niet zelf inschrijven. Kinderen die zich willen inschrijven voor onderwijsondersteuning van Ladder’op vzw moeten aan volgende voorwaarden voldoen: - Het kind woont in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Het kind is schoolgaand in een Brusselse Nederlandstalige lagere school - Het kind ervaart schoolse moeilijkheden - Ladder'op ontvangt een volledig en correct ingevuld doorverwijsfiche van de leerkracht - De ouders kunnen niet de nodige ondersteuning bieden en kunnen geen beroep doen op de privésector Indien het kind aan deze voorwaarden voldoet en Ladder’op een begeleider ter beschikking heeft, wordt het kind ingeschreven en kan het ook meteen genieten van onderwijsondersteuning.
Hoe lang krijgt een kind onderwijsondersteuning aan huis?
Aangezien Ladder’op vzw voornamelijk samenwerkt met studenten wordt onderwijsondersteuning aan huis gegarandeerd voor een periode van minimum 3 maanden. Indien de onderwijsondersteuning nog nodig of wenselijk is, kan deze verdergezet worden mits de beschikbaarheid van een begeleider.
Is er materiaal beschikbaar waarmee ik kan werken als begeleider? Zo ja, waar kan ik dit materiaal ophalen?
Ja, de EHBOO-theek op de website van Ladder’op kan worden gebruikt door onze begeleiders. De oefeningen worden per leerjaar opgedeeld. Wij raden de begeleiders aan om andere websites als inspiratie te gebruiken voor hun oefeningen en hun voorbereiding door te sturen naar Ladder’op. Wij raden begeleiders & ouders aan om met het kind naar de bibliotheek te gaan waar ze boeken gratis kunnen uitlenen die taalbevorderend zijn.
Kan ik extra oefeningen krijgen vanuit de school van mijn begeleidingskind?
Voorbereidingswerken kunnen worden gevraagd aan de school. Dit hangt sterk af van school tot school. Veel scholen geven vaak extra oefeningen als de begeleider dit vraagt. Hoe vraag je dit aan de leerkracht? Via het heen-en-weerschriftje wanneer je inlogt op onze website of via mail (naar de leerkracht).
Zal de begeleiding digitaal of fysiek doorgaan? (cfr. COVID-19)
Voor schooljaar 2021-2022 zullen de begeleidingssessies fysiek doorgaan. Wat als de situatie van deze pandemie verergert? Dan krijgen kinderen van het 1ste t/m 4de leerjaar preferentieel fysieke begeleiding. Deze leeftijdsgroep is het makkelijkst afgeleid bij digitale ondersteuning. Het 5de t/m 6de leerjaar krijgt digitale begeleiding.
Hoe gebruik ik een whiteboard tijdens mijn digitale begeleiding?
De whiteboard kan worden gebruikt via Whereby (alleen bij digitale begeleiding). Hierbij druk je op het icoontje "share" en vervolgens "whiteboard".
Hoeveel uren moet ik presteren? (stagiaires & vrijwilligers)
De uren die moeten worden gepresteerd door een stagiair zijn verschillend van de uren die moeten worden gepresteerd door een vrijwilliger. De uren die de stagiair moet presteren worden in samenspraak met de onderwijsinstelling bepaald. Voor vrijwilligers vragen wij hen om zich minstens 3 maanden te engageren.
Kan ik 1 week digitaal en 1 week fysiek begeleiding geven?
De lessen zullen fysiek doorgaan. Uitzondering: wij werken ook samen met vrijwilligers die buiten Brussel wonen, wij geven aan deze vrijwilligers de kans om digitale begeleiding te geven.
Regelt Ladder'op de factuur & betaling met de ouders of moet ik zelf iets doen?
De factuur & betaling worden geregeld door Ladder’op.
Moet ik als begeleider zelf oefentaken opstellen?
Voorbereidingen worden door de begeleider zelf gemaakt. Extra oefeningen kunnen worden gevraagd aan de school van het kind (dit verschilt sterk van school tot school).
Moet er een ouder aanwezig zijn tijdens de begeleiding?
Dit is heel belangrijk! Er moet steeds één ouder aanwezig zijn tijdens de begeleiding. Indien je merkt dat dit niet het geval is, contacteer jouw Ladder'op opvolger.
Mag ik meer dan 2u begeleiding geven per week?
Als stagiair is het de bedoeling dat de wekelijkse sessies de 2u niet overschrijden. Als vrijwilliger kan dit worden besproken in samenspraak met de school en Ladder’op.
Kan ik ook begeleiding geven in het weekend?
De mogelijkheid bestaat wel in samenspraak met de ouders om de begeleiding in het weekend te laten doorgaan. Opgepast: wij werken niet in het weekend en zijn dus niet bereikbaar.
Moet het kind ook een masker dragen?
Tijdens de begeleiding vragen wij dat de ramen openstaan en dat het mondmasker enkel wordt gedragen door de begeleider en door de ouders.
Mag ik begeleiding geven in een park als het goed weer is?
Indien er niet teveel afleiding is kan dit wel. Of er kan een educatief spel worden gespeeld in het park.
Moet ik mijn uren inhalen als ik ziek ben?
De uren moeten worden ingehaald bij afwezigheid door ziekte.
Vanaf wanneer kan ik een kind inschrijven?
Inschrijvingen starten op 15 september 2021 en eindigen op 15 februari 2022.
Hoe gebeurt de matching?
De matching gebeurd op basis van een aantal voorwaarden: - afstand van de begeleider tot woonst van het kind; - digitale of fysieke begeleiding; - tijdstip waarop het kind werd ingeschreven
Hoe kan ik mijn kind inschrijven?
Ladder’op vzw ondersteunt kinderen die moeilijkheden ondervinden op school. Indien ouders hun kind(eren) wensen in te schrijven moeten zij de ‘doorverwijsfiche’ door de leerkracht van hun kind laten invullen. Als er voldaan wordt aan de voorwaarden zal Ladder’op contact opnemen met de familie om de inschrijving verder af te handelen.