FAQ's


Hoe kan ik mijn kind inschrijven?
Ladder’op vzw ondersteunt kinderen die moeilijkheden ondervinden op school. Indien ouders hun kind(eren) wensen in te schrijven moeten zij de ‘doorverwijsfiche’ door de leerkracht van hun kind laten invullen. Als er voldaan wordt aan de voorwaarden zal Ladder’op contact opnemen met de familie om de inschrijving verder af te handelen.
Mag ik mijn kind zelf inschrijven?
Ladder’op vzw wenst een bepaalde groep kinderen te bereiken. Kinderen die zich willen inschrijven voor onderwijsondersteuning van Ladder’op vzw moeten aan volgende voorwaarden voldoen: Het kind moet schoolgaand zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het kind moet problemen ondervinden op school. De leerkracht van het kind moet een ‘doorverwijsfiche’ van Ladder’op vzw invullen en de ouders moeten deze vervolgens terugsturen naar Ladder’op vzw Indien het kind aan deze voorwaarden voldoet en dat Ladder’op een begeleider ter beschikking heeft, wordt het kind ingeschreven en kan het ook meteen genieten van onderwijsondersteuning.
Hoe lang duurt de onderwijsondersteuning aan huis?
Aangezien Ladder’op vzw samenwerkt met studenten wordt onderwijsondersteuning aan huis gegarandeerd voor een periode van minimum 3 maanden. Indien de onderwijsondersteuning nog nodig of wenselijk is, kan deze verdergezet worden mits de beschikbaarheid van een begeleider.