Voor kinderen


  • Onderwijsondersteuning aan huis op maat
Kansarme kinderen die nood hebben aan onderwijsondersteuning worden door de lesgevende leerkracht doorverwezen aan de hand van een doorverwijsfiche. Dankzij deze fiche kunnen we de moeilijkheden van het kind alsook de leermethodes van de school achterhalen. Op deze manier zorgen we ervoor dat de begeleiding aangepast aan de noden van het kind gebeurt.

Prijs: 10 Euro inschrijvingskost per schooljaar per kind + 12 Euro per begeleidingsuur (= 60min) 

  • Steunklasjes

Tijdens de steunklasjes van Ladder’op wordt een begeleider ingezet om meer kinderen te kunnen ondersteunen. Hier wordt onderwijsondersteuning gegeven aan een groep van maximaal 5 kinderen van dezelfde graad. Ook hier gebeurt de doorverwijzing van kinderen aan de hand van een fiche ingevuld door de leerkracht. Een steunklasje vindt een keer per week plaats en duurt +/- 2-3 u, inclusief een pauze van 15-30 minuten. Wij vragen de ouders om snacks te voorzien voor de kinderen.

Prijs:  10 Euro inschrijvingskost per schooljaar per kind  + 12 Euro per uur 
Ladder’op biedt ook onderwijsondersteuning aanbieden aan kinderen ongeachte hun financiële situatie (terwijl ons aanbod tot nu toe zich beperkte tot gezinnen met een uitdagende financiële situatie) en dit onder vorm van steunklasjes. De tarieven hiervan verschillen van de voorvermelde tarieven. 
Aanvraag tot inschrijving voor dit project dient te gebeuren door een email te sturen naar info@ladderop.be. U ontvangt nadien meer info. 


INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN:
- Het kind woont in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
- Het kind is schoolgaand in een Brusselse Nederlandstalige lagere school
- Het kind ervaart schoolse moeilijkheden
- Ladder'op ontvangt een volledig en correct ingevuld doorverwijsfiche van de leerkracht
én
- De ouders kunnen niet de nodige ondersteuning bieden en kunnen geen beroep doen op de privésector

DISCLAIMERS
- Ladder’op behoudt het recht om te kiezen welke kinderen fysiek of digitale lessen zullen krijgen en welke kinderen zullen worden doorverwezen naar steunklasjes of 1-op-1 begeleiding;
- Indien de ouders digitale lessen weigeren komt het kindje op de wachtlijst;
- Indien de ouders steunklasjes weigeren komt het kindje op de wachtlijst ; 
- Ladder’op probeert de ouders 3x te contacteren, indien de ouders niet bereikbaar zijn wordt hun plaats gegeven aan het eerstvolgend kind op de wachtlijst;
- Ladder'op vzw behoudt het recht om elke begeleiding stop te zetten;
        * Wanneer de lessen niet kunnen doorgaan door een gebrek van Ladder'op/de begeleider worden de resterende aangekochte uren terugbetaald aan            de ouders
        * Wanneer de lessen worden stopgezet door een gebrek van de ouders worden de resterende aangekochte uren niet terugbetaald aan de ouders
- Dankzij de financiële steun die onze vzw ontvangt van OCMW Anderlecht, kunnen we Anderlechtse OCMW gezinnen een korting aanbieden