Voor kinderen


  • Onderwijsondersteuning aan huis op maat

Kansarme kinderen die nood hebben aan onderwijsondersteuning worden door de lesgevende leerkracht doorverwezen aan de hand van een doorverwijsfiche. Dankzij deze fiche kunnen we de moeilijkheden van het kind alsook de leermethodes van de school achterhalen. Op deze manier zorgen we ervoor dat de begeleiding op maat gebeurt, aangepast aan de noden van elk kind .

Prijs: 5 Euro inschrijvingskost per schooljaar per kind + 2,50 Euro per begeleidingsuur (= 60 min)

  • Steunklasjes - gaan initieel niet door in SJ 20-21

Tijdens de steunklasjes van Ladder’op wordt een begeleider ingezet om meer kinderen te kunnen ondersteunen. Hier wordt onderwijsondersteuning gegeven aan een groep van maximaal 6 kinderen van dezelfde graad (en dezelfde school, indien mogelijk). Ook hier gebeurt de doorverwijzing van kinderen aan de hand van een fiche ingevuld door de leerkracht. Een steunklasje vindt een keer per week plaats en duurt +/- 3 u, inclusief een pauze van 30 minuten met fruitige snacks en drank.

Prijs:  5 Euro inschrijvingskost  + 35 Euro steunklaskost per schooljaar per kind

  • Thema-workshops

Om Brusselse kinderen warm te maken voor bepaalde wetenschappelijke en sociale onderwerpen organiseert Ladder’op vzw workshops tijdens het weekend. De thema’s die hier aan bod komen zijn zeer uitlopend en worden telkens door de workshopgever gekozen. Elk thema heeft ook een leeftijdscategorie die op voorhand vastgelegd dient te worden. Kinderen kunnen zich voor de workshop op voorhand inschrijven via onze website. De prijzen verschillen naargelang de workshop maar we houden alle prijzen zeer betaalbaar.

Prijs: Afhankelijk van de workshop

Opmerking: Kortingen zijn mogelijk voor kinderen uit dezelfde gezin of voor gezinnen met OMNIO statuut

INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN:
- Het kind woont in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
- Het kind is schoolgaand in een Brusselse Nederlandstalige lagere school
- Het kind ervaart schoolse moeilijkheden
- Ladder'op ontvangt een volledig en correct ingevuld doorverwijsfiche van de leerkracht

én
- De ouders kunnen niet de nodige ondersteuning bieden en kunnen geen beroep doen op de privésector.