Vrijwilligerswerk


Ladder'op steunt op haar vrijwilligers en daarom zijn we steeds op zoek naar enthousiaste begeleiders. 

Helpen kan op verschillende manieren. We zijn voornamelijk op zoek naar:

  • Onderwijsondersteuning aan huis

        De onderwijsondersteuning gebeurt op maat en wordt georganiseerd door een Ladder’op vrijwilliger. Bij onderwijsondersteuning aan huis verplaatst de vrijwilliger zich         wekelijks tot de woonplaats van het kind en biedt hij/zij het kind 1 à 2 uur (volgens de noden en de capaciteiten van het kind) begeleiding.  

  • Begeleiders van een steunklasje

        Tijdens de steunklasjes van Ladder’op wordt een begeleider anders ingezet om meer kinderen te kunnen ondersteunen. Hier wordt onderwijsondersteuning gegeven aan een         groep van maximaal 5 kinderen van dezelfde graad (en dezelfde school, indien mogelijk).  Zo een klasje vindt één keer per week plaats en duurt 2-3 uur. 

  • Vrijwilligers die workshops geven op maat van kinderen

        Om Brusselse kinderen warm te maken over bepaalde wetenschappelijke en sociale thema’s organiseert Ladder’op vzw workshops tijdens het weekend. De thema’s die hier         aan bod komen zijn zeer uitlopend en worden telkens door de workshopverantwoordelijke gekozen. Elk thema heeft ook een leeftijdscategorie die op voorhand vastgelegd         dient te worden. De duur kan variëren van één bijeenkomst tot verschillende bijeenkomsten. Kinderen kunnen zich voor de workshop op voorhand inschrijven door een         inschrijvingsfiche in te vullen en inschrijvingsgeld te betalen. De prijzen variëren naargelang de workshop maar Ladder’op probeert alle prijzen zeer betaalbaar te houden.         Voorbeelden van thema’s zijn onder andere “Dakloos zijn in Brussel”, “Ik eet en denk aan mijn planeet”, “Hoe bouw ik een raket?” en veel meer. 

Zie jij het zitten om aan de slag te gaan als begeleider aan huis of wil je graag een steunklasje geven? Meld je dan snel aan! Voorkennis of een specifieke diploma is niet nodig, wij proberen je de nodige steun en opleiding te voorzien.