Missie


Veel Brusselse kinderen staan vandaag voor hele grote uitdagingen en vinden vaak de weg naar succes en zelfontplooiing niet. Zoveel talent gaat verloren, simpelweg door een tekort aan juiste informatie. Vele kinderen hebben maar een klein duwtje nodig om er te geraken, daarom werd in 2015 Ladder’op vzw opgericht.

Het uiteindelijke doel van Ladder’op kan in één zin samengevat worden:


"Brusselse kwetsbare kinderen de nodige kansen bieden zodat hun talenten tot bloei komen en hun dromen werkelijkheid worden"

Om dit uiteindelijke doel te bereiken, hanteert Ladder’op een allesomvattende aanpak. De organisatie werkt hiervoor nauw samen met zowel  de kinderen, hun ouders, hun leerkrachten én de Ladder’op coaches.

Ladder’op wil hoofdzakelijk kinderen laten bloeien door:

  •  Hen wekelijkse brede schoolse begeleiding te bieden, waarbij vrijwilligers en leerkrachten in spe, de moeilijkheden die de kinderen op school ervaren proberen weg te werken
  • Ze wekelijks in contact te brengen met 'rolmodellen'
  • De ouders actief te informeren over alle mogelijkheden die het Brussels Nederlandstalig onderwijs biedt en hen alsook te informeren over alle mogelijke buitenschoolse activiteiten en diensten
  • Leerkrachten en scholen te betrekken bij de coaching van de kinderen
  • De Ladder’op coaches te ondersteunen (door o.a. lezingen, vormingen en samenkomsten) zodat hun begeleiding kwaliteitsvol is.
  • De toekomstige leerkrachten al tijdens hun opleiding in aanraking te laten komen met de Brusselse kinderen en jongeren, zodat ze later als leerkrachten (in grootstedelijke context), voor minder grote uitdagingen komen te staan.

Laat ons allemaal samen een sterke en stabiele ladder tot succes en zelfontplooiig opbouwen, voor alle Brusselse kinderen! Wil je hier mee aan werken? Meld je vandaag aan en wordt een Ladder'op coach!