Missie


Veel Brusselse kinderen staan vandaag voor grote uitdagingen en vinden vaak de weg naar succes en zelfontplooiing niet. Zoveel talent gaat hierdoor verloren. Veel kinderen hebben maar een klein duwtje nodig om er te geraken, daarom werd in 2015 Ladder’op vzw opgericht.

Ons doel?

"Brusselse kwetsbare kinderen de nodige kansen bieden zodat hun talenten tot bloei komen en hun dromen werkelijkheid worden"

Om dit doel te bereiken, hanteert Ladder’op een allesomvattende aanpak. De organisatie werkt hiervoor nauw samen met zowel  de kinderen, hun ouders, hun leerkrachten én de Ladder’op coaches.

Ladder’op wil kinderen hoofdzakelijk laten bloeien door:

  •  wekelijkse brede schoolse begeleiding aan te bieden en ze in contact brengen met 'rolmodellen'
  • leerkrachten en scholen te betrekken bij de coaching van de kinderen
  • coaches te ondersteunen zodat hun begeleiding kwaliteitsvol is
  • toekomstige leerkrachten al tijdens hun opleiding in aanraking te laten komen met de Brusselse kinderen en jongeren, zodat ze later als leerkrachten (in grootstedelijke context), voor minder grote uitdagingen komen te staan

Laat ons allemaal samen een sterke en stabiele ladder tot succes en zelfontplooiig opbouwen, voor alle Brusselse kinderen!

Wil je ook hieraan werken? Meld je vandaag aan en word een Ladder'op coach.