Kind inschrijven


   BELANGRIJKE INFO: 

   1. Inschrijvingen voor schooljaar 20-21 pas mogelijk vanaf 16 september 2020. Inschrijvingen die voor deze datum gestuurd worden, worden niet verwerkt en niet bijgehouden

   2. Onze begeleiding gaat in schooljaar 20-21 initieel enkel digitaal door. Gelieve hier rekening mee te houden bij de aanmelding en dit vooraf te bespreken met de ouders

   3. Inschrijvingen van schooljaar 19-20 lopen niet automatisch door in 20-21. Elk kind dient per schooljaar opnieuw aangemeld te worden

   4. In het kader van bepaalde subsidiesamenwerkingen (o.a. met OCMW Anderlecht) hanteert onze vzw bepaalde voorrangsregels

   INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN:

   - Het kind woont in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   - Het kind is schoolgaand in een Brusselse Nederlandstalige lagere school
   - Het kind ervaart schoolse moeilijkheden
   - Ladder'op ontvangt een volledig en correct ingevuld doorverwijsfiche van de leerkracht (met de meest recente contactgegevens van het gezin)

   én
   - De ouders kunnen niet de nodige ondersteuning bieden en kunnen geen beroep doen op de privésector.

   Aanmeldingen kunnen enkel gebeuren door de leerkracht van de leerling die men wenst in te schrijven. De leerkracht dient de ouders op de hoogte te brengen van de aanmelding bij Ladder'op vzw en de ouders moeten hiermee akkoord gaan.

   Het formulier dient zo volledig mogelijk te worden ingevuld. Zo krijgt de begeleider een duidelijk beeld van de werkpunten van de leerling alsook de werkmethode van zijn/haar school om de leerstof op dezelfde manier als deze in de klas wordt gegeven uit te leggen. 

   Het invullen van dit formulier maakt de inschrijving nog niet volledig. Na het invullen ervan zal Ladder'op zo snel mogelijk contact opnemen om een mogelijke begeleiding te bespreken.    Algemene informatie   Informatie school   Werkpunten

   Wat zijn de specifieke werkpunten waaraan de leerling moet werken?
   Adviezen bij de begeleiding

   Adviezen en materialen* die noodzakelijk zijn voor een optimale begeleiding bij
   de specifieke werkpunten

   * Werkblaadjes, oefenblaadjes en overige materialen die kunnen helpen bij de begeleiding van de leerling mogen worden meegedeeld aan Ladder'op vzw.


   Moeilijkheden

   Overige opmerkingen