Ons manifest

02/05/2019

Ladder’op vzw voor een inclusief en kwaliteitsvol onderwijssysteem!

Inleiding

Onderwijs is een fundamenteel recht voor ieder kind maar ons huidig onderwijssysteem creëert steeds meer ongelijkheden. In plaats van inclusief te werken voor alle lagen van de bevolking werkt het eerder exclusief, waarbij de socio-economische achtergrond van het kind nog steeds zeer bepalend is in zijn/haar verdere school en levensloopbaan. Dit is onaanvaardbaar!

Gebreken

Onze organisatie is nu vier jaar actief in de sector en we merken dagelijks dat het onderwijssysteem zoals het nu is, niet geschikt is voor de huidige leerlingenpopulatie van het Nederlandstalig onderwijs, voornamelijk in Brussel. Na zelf het Nederlandstalige onderwijs te hebben doorlopen en na 4 jaar Ladder’op werking hebben we volgende gebreken vastgesteld:

  •           Gebrek aan inzicht in (kans)armoede en multiculturaliteit, van leerkrachten en beleid

  •           Leerlingen en ouders kunnen nergens terecht voor buitenschoolse onderwijsondersteuning

  •           Lage verwachtingen van (Brusselse) leerlingen ("Golem-effect")

  •           Meertaligheid wordt als een probleem gezien

  •           Gebrek aan ouderparticipatie

  •           Toekomstige leerkrachten worden onvoldoende voorbereid op de Brusselse realiteit

  •           Het lerarenkorps is niet divers genoeg

  •           Leerlingen komen te weinig in contact met rolmodellen

Wij willen aan de alarmbel trekken. Het is tijd voor verandering in ons onderwijssysteem. Organisaties zoals Ladder’op kunnen binnen het huidig onderwijsbeleid op geen enkele financiële steun van de VGC (Vlaamse Gemeenschapscommissie) rekenen. Dat beleid beweert dat kinderen door de school moeten worden geholpen met al hun schoolse moeilijkheden. Helaas is dit concept niet haalbaar en zelfs niet realistisch in grote steden zoals Brussel waar scholen onderbemand zijn en onvoldoende middelen hebben om elk kind optimaal te helpen. Daarbovenop kunnen diezelfde kinderen, wegens uiteenlopende redenen, meestal niet op voldoende ondersteuning rekenen thuis waardoor ze snel achterlopen op school.

Onze eisen


1. De lerarenopleiding beter afstemmen op de grootstedelijke context

2. Meer diverse lerarenkorps stimuleren

3. Leerlingen meer in contact laten komen met rolmodellen
4. Gebruik van negatieve en stigmatiserende termen stoppen

5. Onderwijsondersteuning vanuit alle invalshoeken bevorderen

6. Inclusief onderwijsbeleid en integratiebeleid

Conclusie

Voor de toekomst van onze kinderen, en dus van ons land, willen we dat politici hun verantwoordelijkheid opnemen en streven naar een inclusief onderwijssysteem voor iedereen. De overheid zou ook nauw moeten samenwerken met organisaties die een ondersteunende en complementaire taak aan het onderwijsgebeuren hebben. Het onderwijs zit niet enkel binnen de schoolmuren. Onderwijsgelijkheid en kwalitatief onderwijs voor ieder kind kan bereikt worden door verschillende paden te betreden. We vragen politici om deze talrijke parallelle paden te erkennen en ze de middelen te geven om mee te kunnen werken aan een inclusief onderwijssysteem. De Vlaamse gemeenschap, de Vlaamse gemeenschapscommissie, Het Onderwijscentrum Brussel, de gemeenten, Ladder’op vzw en alle andere vzw’s en actoren aanwezig binnen de sector kunnen samenwerken om dit gemeenschappelijke doel te bereiken. SAMEN helpen we ALLE Brusselse leerlingen de ladder op te klimmen!


Lees de volledige versie van ons manifest hier.