Rek 6

Taal

Begrijpend lezen


wat is dit

Bekijken
Knip het stripverhaal en onderstaande zinnen (tekstballonnen) uit en bekijk ze.
Lees de zinnen aandachtig en probeer ze in de juiste tekstballon te leggen.
Let op de gezichtsuitdrukkingen in de strip! Ze geven aan of de persoon iets zegt, iets roept,
hoe hij zich voelt,....
Denk je dat je verhaal klopt? Plak de zinnen op en kijk na!

Quizspel - Aanhalingstekens


wat is dit

Bekijken

BEGRIJPEND LEZEN


wat is dit

Bekijken
stripverhaal en onderstaande zinnen